Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'cuagoto_db.product.name_1' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
fetch_all(

array (
 0 => '
			SELECT
				product.id,
				product.name_1 as name,
				product.brief_1 as brief,
				product.small_thumb_url,
				product.image_url,
				product.name_id,
				product.code,
				product.price,
				product.last_time_update,
				product.price_discount,
				product.warranty,
				category.name_id as category_name,
				category.name_1 as categoryname,
				"0" as basket,
				news.name_1 as manufacturer
			FROM
				product
				INNER JOIN category on category.id=product.category_id
				LEFT OUTER JOIN category_attribute ON category.id=category_attribute.category_id
				LEFT OUTER JOIN attribute ON category_attribute.attribute_id=attribute.id
				LEFT OUTER JOIN attribute_value on attribute.id=attribute_value.attribute_id
				LEFT JOIN news ON news.id = product.manufacturer
				
			WHERE
				product.portal_id="#kb" and product.status!="HIDE" and (`structure_id` >= 1070000000000000000 and `structure_id` < 1080000000000000000)
			GROUP BY
				product.id
			ORDER BY
				product.position desc,product.name_id,product.id desc
			LIMIT
				0,20
		',
)
) at packages/frontend/modules/ProductDiscount/db.php:41,
get_product(
array (
 0 => 'product.portal_id="#kb" and product.status!="HIDE" and (`structure_id` >= 1070000000000000000 and `structure_id` < 1080000000000000000)',
 1 => 20,
 2 => '',
)
) at packages/frontend/modules/ProductDiscount/class.php:31,
ProductDiscount(
array (
 0 => 
 array (
  'id' => '77842',
  'module_id' => '6204',
  'page_id' => '10640',
  'container_id' => '77658',
  'region' => 'Column3',
  'position' => '3',
  'skin_name' => 'default',
  'layout' => 'default',
  'name' => '',
  'settings' => 
  array (
  ),
  'module' => 
  array (
   'id' => '6204',
   'name' => 'ProductDiscount',
   'path' => 'packages/frontend/modules/ProductDiscount/',
   'type' => '',
   'action_module_id' => '0',
   'use_dblclick' => '0',
   'layout' => '',
   'code' => '',
   'package_id' => '331',
  ),
 ),
)
) at cache/pages/chi-tiet-tin-tuc.cache.php:520,
run() at index.php:13
2 mẹo hay ho giúp tẩy vết ố trên cốc sứ trong chớp mắt một cách hiệu quả Tẩy vết ố trên cốc thường xuyên sẽ giúp cốc trắng đẹp hơn mà khi sử dụng cũng vệ sinh hơn. Nếu bạn thường xuyên dùng cốc sứ để uống nước thì sẽ không ít lần gặp phải tình trạng đáy cốc bị thức uống lâu ngày bám ố vàng hẳn đi. Những vết ố này không đơn thuần là làm xấu chiếc cốc mà đôi khi còn gây hại sức khỏe do vi khuẩn bám vào nhé. Thế nhưng để tẩy những vết ố bám lâu ngày này nếu chỉ dùng nước rửa bát thì đôi khi rất khó để làm sạch nhé. Lúc này, bạn hãy sử dụng 1 trong 2 mẹo sau, bảo đảm cốc sạch bong ngay. Tận dụng bã cà phê 2 mẹo hay ho giúp tẩy vết ố trên cốc sứ trong chớp mắt một cách hiệu quả - Ảnh 2. Bước 1: - Bạn lấy ra một ít bã cà phê và phơi nắng cho thật khô. 2 mẹo hay ho giúp tẩy vết ố trên cốc sứ trong chớp mắt một cách hiệu quả - Ảnh 3. Bước 2: - Hoặc nếu trời không có nắng thì bạn cũng có thể cho cà phê vào lò vi sóng trong 3 phút, cà phê sẽ khô nhanh hơn nhé. 2 mẹo hay ho giúp tẩy vết ố trên cốc sứ trong chớp mắt một cách hiệu quả - Ảnh 4. Bước 3: - Tiếp theo, bạn cho 1 ít bã cà phê vào cốc và dùng miếng rửa bát chà mạnh. Chà khô chứ không sử dụng nước nhé. 2 mẹo hay ho giúp tẩy vết ố trên cốc sứ trong chớp mắt một cách hiệu quả - Ảnh 5. Bước 4: - Sau đó, bạn mang cốc đi rửa lại bằng nước là vết ố sẽ biến mất ngay. Sử dụng kem đánh răng Nếu nhà không có cà phê thì bạn có thể sử dụng kem đánh răng để tẩy cốc nhé. 2 mẹo hay ho giúp tẩy vết ố trên cốc sứ trong chớp mắt một cách hiệu quả - Ảnh 7. Bước 1: - Bạn cứ cho 1 ít kem đánh răng vào giấy ăn. 2 mẹo hay ho giúp tẩy vết ố trên cốc sứ trong chớp mắt một cách hiệu quả - Ảnh 8. Bước 2: - Sau đó dùng giấy ăn có kem đánh răng lau chùi cốc rồi rửa lại nước sạch là được. Kem đáng răng có tác dụng làm trôi mảng bám, vết ố lâu ngày trên cốc hiệu quả hơn nước rửa bát rất nhiều. 2 mẹo hay ho giúp tẩy vết ố trên cốc sứ trong chớp mắt một cách hiệu quả - Ảnh 9. Bước 3: - Kết quả tẩy vết ố bằng kem đánh răng cũng giúp ly sạch vết bẩn ngay lập tức nhé. Nguồn: YTN NEWS
0

2 mẹo hay ho giúp tẩy vết ố trên cốc sứ trong chớp mắt một cách hiệu quả

Tẩy vết ố trên cốc thường xuyên sẽ giúp cốc trắng đẹp hơn mà khi sử dụng cũng vệ sinh hơn.

Nếu bạn thường xuyên dùng cốc sứ để uống nước thì sẽ không ít lần gặp phải tình trạng đáy cốc bị thức uống lâu ngày bám ố vàng hẳn đi. Những vết ố này không đơn thuần là làm xấu chiếc cốc mà đôi khi còn gây hại sức khỏe do vi khuẩn bám vào nhé.

Thế nhưng để tẩy những vết ố bám lâu ngày này nếu chỉ dùng nước rửa bát thì đôi khi rất khó để làm sạch nhé. Lúc này, bạn hãy sử dụng 1 trong 2 mẹo sau, bảo đảm cốc sạch bong ngay.

Tận dụng bã cà phê

2 mẹo hay ho giúp tẩy vết ố trên cốc sứ trong chớp mắt một cách hiệu quả - Ảnh 2.

Bước 1:

- Bạn lấy ra một ít bã cà phê và phơi nắng cho thật khô.

2 mẹo hay ho giúp tẩy vết ố trên cốc sứ trong chớp mắt một cách hiệu quả - Ảnh 3.

Bước 2:

- Hoặc nếu trời không có nắng thì bạn cũng có thể cho cà phê vào lò vi sóng trong 3 phút, cà phê sẽ khô nhanh hơn nhé.

2 mẹo hay ho giúp tẩy vết ố trên cốc sứ trong chớp mắt một cách hiệu quả - Ảnh 4.

Bước 3:

- Tiếp theo, bạn cho 1 ít bã cà phê vào cốc và dùng miếng rửa bát chà mạnh. Chà khô chứ không sử dụng nước nhé.

2 mẹo hay ho giúp tẩy vết ố trên cốc sứ trong chớp mắt một cách hiệu quả - Ảnh 5.

Bước 4:

- Sau đó, bạn mang cốc đi rửa lại bằng nước là vết ố sẽ biến mất ngay.


Sử dụng kem đánh răng

Nếu nhà không có cà phê thì bạn có thể sử dụng kem đánh răng để tẩy cốc nhé.

2 mẹo hay ho giúp tẩy vết ố trên cốc sứ trong chớp mắt một cách hiệu quả - Ảnh 7.

Bước 1:

- Bạn cứ cho 1 ít kem đánh răng vào giấy ăn.

2 mẹo hay ho giúp tẩy vết ố trên cốc sứ trong chớp mắt một cách hiệu quả - Ảnh 8.

Bước 2:

- Sau đó dùng giấy ăn có kem đánh răng lau chùi cốc rồi rửa lại nước sạch là được. Kem đáng răng có tác dụng làm trôi mảng bám, vết ố lâu ngày trên cốc hiệu quả hơn nước rửa bát rất nhiều.

2 mẹo hay ho giúp tẩy vết ố trên cốc sứ trong chớp mắt một cách hiệu quả - Ảnh 9.

Bước 3:

- Kết quả tẩy vết ố bằng kem đánh răng cũng giúp ly sạch vết bẩn ngay lập tức nhé.

Nguồn: YTN NEWS