Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'cuagoto_db.product.name_1' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
fetch_all(

array (
 0 => '
			SELECT
				product.id,
				product.name_1 as name,
				product.brief_1 as brief,
				product.small_thumb_url,
				product.image_url,
				product.name_id,
				product.code,
				product.price,
				product.last_time_update,
				product.price_discount,
				product.warranty,
				category.name_id as category_name,
				category.name_1 as categoryname,
				"0" as basket,
				news.name_1 as manufacturer
			FROM
				product
				INNER JOIN category on category.id=product.category_id
				LEFT OUTER JOIN category_attribute ON category.id=category_attribute.category_id
				LEFT OUTER JOIN attribute ON category_attribute.attribute_id=attribute.id
				LEFT OUTER JOIN attribute_value on attribute.id=attribute_value.attribute_id
				LEFT JOIN news ON news.id = product.manufacturer
				
			WHERE
				product.portal_id="#kb" and product.status!="HIDE" and (`structure_id` >= 1050103000000000000 and `structure_id` < 1050104000000000000)
			GROUP BY
				product.id
			ORDER BY
				product.position desc,product.name_id,product.id desc
			LIMIT
				0,20
		',
)
) at packages/frontend/modules/ProductDiscount/db.php:41,
get_product(
array (
 0 => 'product.portal_id="#kb" and product.status!="HIDE" and (`structure_id` >= 1050103000000000000 and `structure_id` < 1050104000000000000)',
 1 => 20,
 2 => '',
)
) at packages/frontend/modules/ProductDiscount/class.php:31,
ProductDiscount(
array (
 0 => 
 array (
  'id' => '77840',
  'module_id' => '6204',
  'page_id' => '10633',
  'container_id' => '77533',
  'region' => 'Column3',
  'position' => '3',
  'skin_name' => 'default',
  'layout' => 'default',
  'name' => '',
  'settings' => 
  array (
  ),
  'module' => 
  array (
   'id' => '6204',
   'name' => 'ProductDiscount',
   'path' => 'packages/frontend/modules/ProductDiscount/',
   'type' => '',
   'action_module_id' => '0',
   'use_dblclick' => '0',
   'layout' => '',
   'code' => '',
   'package_id' => '331',
  ),
 ),
)
) at cache/pages/xem-san-pham.cache.php:495,
run() at index.php:13
cuagotot.com | Cửa gỗ công nghiệp melamine
0

Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'cuagoto_db.product_attribute.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
fetch_all(

array (
 0 => '
			SELECT
				product_attribute.*
				,attribute.name_1 as attr_name
				,attribute_value.*
				,attribute_value.value as attr_value
				,product_attribute.attribute_id as id
			FROM
				product_attribute
				INNER JOIN product ON product_attribute.product_id=product.id
				INNER JOIN attribute ON product_attribute.attribute_id=attribute.id
				INNER JOIN attribute_value ON attribute.id=attribute_value.attribute_id
			WHERE
				product.id=708
			GROUP BY
				attribute.id
		',
)
) at packages/frontend/modules/ProductDetailFull/db.php:206,
get_product_attr(
array (
 0 => 'product.id=708',
)
) at packages/frontend/modules/ProductDetailFull/forms/list.php:71,
on_draw() at cache/pages/xem-san-pham.cache.php:575,
run() at index.php:13

Cửa gỗ công nghiệp melamine - 16

Làm cửa ngăn phòng trong gia đình, cửa văn phòng, phù hợp với khí hậu Việt Nam. Có khả năng chống thấm nước va đập mạnh, Rất khó trầy xước , Độ bền màu cao, Khả năng chống mối mọt tốt, Bờ mặt trơn, dễ dàng vệ sinh lau chùi

Kích thước:

Mầu sắc: Trắng

 

Lượt xem: 738

Danh mục: CỬA GỖ MELAMIN

Ngày đăng: 12-10-2017

Giá: Liên hệ


Quý khách có nhu cầu mua số lượng nhiều hoặc làm đại lý, xin gọi số 0916 766 998 để được hỗ trợ.
Thông tin chi tiết

Cửa gỗ công nghiệp melamine - 16