Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'cuagoto_db.product.name_1' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
fetch_all(

array (
 0 => '
			SELECT
				product.id,
				product.name_1 as name,
				product.brief_1 as brief,
				product.small_thumb_url,
				product.image_url,
				product.name_id,
				product.code,
				product.price,
				product.last_time_update,
				product.price_discount,
				product.warranty,
				category.name_id as category_name,
				category.name_1 as categoryname,
				"0" as basket,
				news.name_1 as manufacturer
			FROM
				product
				INNER JOIN category on category.id=product.category_id
				LEFT OUTER JOIN category_attribute ON category.id=category_attribute.category_id
				LEFT OUTER JOIN attribute ON category_attribute.attribute_id=attribute.id
				LEFT OUTER JOIN attribute_value on attribute.id=attribute_value.attribute_id
				LEFT JOIN news ON news.id = product.manufacturer
				
			WHERE
				product.portal_id="#kb" and product.status!="HIDE" and (`structure_id` >= 1050105000000000000 and `structure_id` < 1050106000000000000)
			GROUP BY
				product.id
			ORDER BY
				product.position desc,product.name_id,product.id desc
			LIMIT
				0,20
		',
)
) at packages/frontend/modules/ProductDiscount/db.php:41,
get_product(
array (
 0 => 'product.portal_id="#kb" and product.status!="HIDE" and (`structure_id` >= 1050105000000000000 and `structure_id` < 1050106000000000000)',
 1 => 20,
 2 => '',
)
) at packages/frontend/modules/ProductDiscount/class.php:31,
ProductDiscount(
array (
 0 => 
 array (
  'id' => '77840',
  'module_id' => '6204',
  'page_id' => '10633',
  'container_id' => '77533',
  'region' => 'Column3',
  'position' => '3',
  'skin_name' => 'default',
  'layout' => 'default',
  'name' => '',
  'settings' => 
  array (
  ),
  'module' => 
  array (
   'id' => '6204',
   'name' => 'ProductDiscount',
   'path' => 'packages/frontend/modules/ProductDiscount/',
   'type' => '',
   'action_module_id' => '0',
   'use_dblclick' => '0',
   'layout' => '',
   'code' => '',
   'package_id' => '331',
  ),
 ),
)
) at cache/pages/xem-san-pham.cache.php:495,
run() at index.php:13
cuagotot.com | Cửa gỗ óc chó
0

Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'cuagoto_db.product_attribute.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
fetch_all(

array (
 0 => '
			SELECT
				product_attribute.*
				,attribute.name_1 as attr_name
				,attribute_value.*
				,attribute_value.value as attr_value
				,product_attribute.attribute_id as id
			FROM
				product_attribute
				INNER JOIN product ON product_attribute.product_id=product.id
				INNER JOIN attribute ON product_attribute.attribute_id=attribute.id
				INNER JOIN attribute_value ON attribute.id=attribute_value.attribute_id
			WHERE
				product.id=669
			GROUP BY
				attribute.id
		',
)
) at packages/frontend/modules/ProductDetailFull/db.php:206,
get_product_attr(
array (
 0 => 'product.id=669',
)
) at packages/frontend/modules/ProductDetailFull/forms/list.php:71,
on_draw() at cache/pages/xem-san-pham.cache.php:575,
run() at index.php:13

Cửa gỗ óc chó

tuy không có tại Việt Nam nhưng trên thế giới đây là loại gỗ vô cùng quý hiếm bởi vân gỗ cùng màu sắc đều có một nét vô cùng riêng biệt độc đáo, khác lạ so với các loại gỗ khác. Bạn có thể thấy chất liệu gỗ óc chó luôn gắn liền với các hãng nổi tiếng trên thế giới như Rolls, Royce, Benley hay các thương hiệu siêu xe nổi tiếng. 

Lượt xem: 727

Danh mục: CỬA GỖ TỰ NHIÊN

Ngày đăng: 11-08-2017

Giá: Liên hệ


Quý khách có nhu cầu mua số lượng nhiều hoặc làm đại lý, xin gọi số 0916 766 998 để được hỗ trợ.
Thông tin chi tiết

Cửa gỗ óc chó

tuy không có tại Việt Nam nhưng trên thế giới đây là loại gỗ vô cùng quý hiếm bởi vân gỗ cùng màu sắc đều có một nét vô cùng riêng biệt độc đáo, khác lạ so với các loại gỗ khác. Bạn có thể thấy chất liệu gỗ óc chó luôn gắn liền với các hãng nổi tiếng trên thế giới như Rolls, Royce, Benley hay các thương hiệu siêu xe nổi tiếng. Với sắc màu nâu trầm cùng vân gỗ dạng 3D ấn tượng, bạn có thể cảm nhận vân gỗ ở cả 3 chiều cùng gam màu trầm ấm tạo cảm giác gần gũi sang trọng.